نهاد امامت جمعه شهر چوئبده http://adinehchoebdeh.ir 2020-05-26T08:58:10+01:00 text/html 2017-06-03T05:23:23+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی خطبه های نماز جمعه شهر چوئبده 96/03/12 http://adinehchoebdeh.ir/post/17 [http://www.aparat.com/v/ouxsX] text/html 2016-09-25T08:33:07+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی خطبه های نماز جمعه شهر چوئبده 95/07/02 http://adinehchoebdeh.ir/post/16 [http://www.aparat.com/v/xe9RH] text/html 2015-09-04T08:18:12+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی هیئت رئیسه جدید شورای شهر چوئبده معرفی شدند http://adinehchoebdeh.ir/post/15 <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">اعضای هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر چوئبده در جلسه‌ای رسمی و پس از برگزاری انتخابات معرفی شدند<span style="mso-bidi-font-family: 'B Nazanin';">.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">به گزارش <a href="http://www.choebdeh.ir/" target="_self">روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چوئبده</a>، <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>صبح امروز چهارشنبه مورخ 94/06/11 در جلسه‌ای رسمی و پس از برگزاری انتخابات، اعضای هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر چوئبده معرفی شدند. در این جلسه که با حضور پنج عضو اصلی شورا برگزار شد هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر چوئبده انتخاب و معرفی شدند. بر این اساس «عبدالعظیم فرحانی» با پنج رأی به عنوان رئیس شورا، «ادیب فرحانی» با پنج رأی به عنوان نائب رئیس شورا، «حنش فرحانی» با پنج رأی به عنوان خزانه‌دار شورا و «سید عماد موسوی» با پنج رأی به عنوان منشی انتخاب شد<span style="mso-bidi-font-family: 'B Nazanin';">.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" dir="RTL" lang="AR-SA">برابر قانون اعضای جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر برای مدت یک سال انتخاب و در سال بعد انتخابات دیگری انجام می‌شود.</span></font></p> text/html 2015-07-28T13:14:24+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی حضور با شکوه اعضای ستاد نماز جمعه شهر چوئبده در گردهمایی منادیان توحید http://adinehchoebdeh.ir/post/12 <div align="left"><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dby7_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B4%DB%B6.jpg" alt="" height="285" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="415"><br></div><br><div align="left"><br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/2rq4_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B2%DB%B7.jpg" alt="" height="247" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="424"><br></div><br><br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ifes_۲۰۱۵۰۷۲۷_۱۳۲۵۰۶.jpg" alt="" height="263" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="428"><br></div><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify" align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA">گردهمایی منادیان توحید با حضور علما، آیت الله موسوی جزایری، آیت الله شفیعی، آیت الله حیدری، ائمه جمعه شهرستان ها،</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"> عبدالحسن مقتدایی استاندار، ائمه جمعه استان، فرمانداران و</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"> اعضا ستا اقامه نمازجمعه شهرستان های خوزستان به مناسبت پنجم مردادماه، در محل مجتمع فجر اهواز برگزار شد</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></b></font></p><div align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="2"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify" align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA">در این همایش که به مناسبت سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به فرمان امام خمینی(ره) برگزار شد.آیت الله موسوی جزایری نیز به عنوان سخنران اصلی این همایش، نماز جمعه را موجب نا امیدی دشمنان از ایجاد انحراف در آرمان های انقلاب عنوان کرد و گفت: نماز جمعه نقش موثری در ایجاد اخوت و برادری در اقشار مختلف جامعه داشته و مردم را به مشارکت در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دعوت می کند</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><div align="right"><font face="Mihan-Nassim" size="2"> </font><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>دکتر مقتدایی، استاندار خوزستان هم در بخش دیگری از همایش بزرگ منادیان توحید، نماز جمعه را سنگر مهم و اساسی هدایت جامعه خواند و تصریح کرد: نماز جمعه یکی از افتخارات مهم حکومت شیعی جمهوری اسلامی ایران است که دشمنان نظام همیشه از ان در هراس بوده اند</b><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span dir="LTR"></span></font></span></b><br></div><br></div></div> text/html 2015-07-21T19:17:34+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی نماز عید سعید فطر در شهر چوئبده http://adinehchoebdeh.ir/post/9 [http://www.aparat.com/v/Nt9ic] text/html 2015-07-16T19:31:17+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی فرا رسیدن عیدسعید فطر بر همه مسلمانان جهان تهنیت باد. http://adinehchoebdeh.ir/post/8 <div align="center"><h1 dir="RTL"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></h1><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal;mso-outline-level:1" align="right"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal;mso-outline-level:1" align="center"><b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-font-kerning:18.0pt" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/zcrn_12900_718.jpg" alt="" height="313" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="516"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal;mso-outline-level:1" align="right"><b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-font-kerning:18.0pt" lang="FA">فرا رسیدن فرخنده عید سعید فطر؛ عید توفیق در عبودیت و تهذیب نفس و دستیابی به مقام متقین بر همه مسلمانان جهان به ویژه مردم متدین و قدرشناس کشورمان؛ ایران عزیز تبریک و تهنیت باد.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal;mso-outline-level:1" align="right"><b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-font-kerning:18.0pt" lang="FA">در روزهای صیام و شبهای قیام این ماه مبارک، مردم مصمم و مشتاق ایران، هم مساجد و مجالس قرآن و مناجات را با زمزمه‌های عارفانه خود پرآوا کردند و هم با حضور پرشکوه در راهپیمایی روز قدس، فریاد ستم‌ستیزی و دفاع از مظلوم خود را به گوش جهانیان رساندند.<br> در این لحظات نورانی، انسان سبکبال از گناهان گذشته در نقطه اعتدال تازه قرار می‌گیرد و با امید به فرداهای بهتر، فرصتی حیات‌بخش برای یافتن تدبیری نو و ساختن دنیایی تازه پیدا می‌کند تا در روشنی عقل و امید و با توانی برگرفته از تلاوت و نیایش، روزهای روشن‌تری را آغاز ‌کند.<br> با آرزوی سعادت و سرافرازی برای ملت شریف ایران </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-font-kerning:18.0pt"></span></b></p> <b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-font-kerning:18.0pt"></span></b><h1 dir="RTL"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-font-kerning:18.0pt" lang="FA"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1331459051.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></span></b></p> </h1></div> text/html 2015-07-16T18:58:28+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی نقش شهر چوئبده در شکست حصر آبادان http://adinehchoebdeh.ir/post/7 [http://www.aparat.com/v/HBjfR] text/html 2015-07-16T18:36:18+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی قدس جزء 10 شهر زیبای جهان http://adinehchoebdeh.ir/post/6 <br><div align="center"><img src="http://media.taghribnews.com/images/docs/000198/n00198628-b.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br></div>به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مجله آمریکایی تایم، شهر قدس را در فهرست 10 شهر برتر جهان برای گردشگری قرار داده است که در گوشه و کنار آن مساجد، کلیساها و معابد در کنار هم دیده می شوند و این نشانگر میزبانی این شهر با قدمت 4 هزار ساله از اتباع سه دین آسمانی؛ اسلام، مسیحیت و یهودیت می باشد.<br><br>در این گزارش آمده است که دیوار براق و مسجد قبة الصخره از جمله نمادهای تاریخی و آثار دیدنی مسجد مبارک الاقصی است که با گنبد طلایی خود در وسط این شهر مقدس خودنمایی می کند.<br><br>9 شهر نخست این فهرست عبارتند از: کیوتو (ژاپن)، چارلتون (کارولینای جنوبی)، سیام ریپ (کمبوجیه)، فلورانس (ایتالیا)، رم (ایتالیا)، بانکوک (تایلند)، کراکو (لهستان)، بارسلونا (اسپانیا) و کیپ تاون (آفریقای جنوبی).<br> text/html 2015-07-16T18:32:21+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی امام جمعه چوئبده مهمان برنامه ماه مهربون مرکز آبادان http://adinehchoebdeh.ir/post/5 [http://www.aparat.com/v/24mMn] text/html 2015-07-15T09:56:18+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی کلیپ راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر چوئبده http://adinehchoebdeh.ir/post/4 [http://www.aparat.com/v/hERQy] text/html 2015-07-09T23:05:09+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی شرکت در راهپیمایی روز قدس یک وظیفه ملی و انسانی است http://adinehchoebdeh.ir/post/3 <div align="right"><h2 align="center"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2015/07/07/3/1760230.jpg?ts=1436420260183" alt="" height="277" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="488"></h2><h2>امام جمعه شهر چوئبده:</h2> <p>امام جمعه شهرچوئبده گفت: شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس یک وظیفه ملی و انسانی است.</p> <p>حجت الااسلام والمسلمین آقای سیلاوی در نماز جمعه با خبرگزاری واحد خبری آبادان ، تصریح کرد: روز قدس نماد ایستادگی و مقابله با مستکبران است و حضور مسلمانان در این راهپیمایی وظیفه شرعی همه ملت دنیا است.</p> <p>وی با بیان اینکه وضعیت امسال نسبت به سال‌های قبل متفاوت‌تر است و باید مردم با حضور خود در این راهپیمایی حمایت بیش از پیش خود را از قدس شریف و فلسطین به دشمن نمایان سازند، ادامه داد: امروز در شرایطی که رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و سکوت سازمانهای بین المللی و مدافعان دروغین حقوق بشر، در کنار جنایات مذبوحانه و غیرانسانی گروه‌های تکفیری و رژیم‌های مرتجع منطقه، وحشی‌گری‌ها و دَدمنشی‌های خود را بر علیه مردم رنج کشیده شدت بیشتری داده، هر روز شاهد جنایات و تجاوزگری‌های جدید آنان هستیم، در نتیجه حضور چشمگیر مردم در این روز، مشت محکمی بر دهان استکبار خواهد بود.</p> <p>حجت الااسلام والمسلمین آقای سیلاوی&nbsp;اظهار کرد: ایران اسلامی پرچمدار مبارزه با نظام سلطه است و ملت ایران در این راهپیمایی بار دیگر انزجار خود از رژیم صهونیستی و همچنین تجاوز وحشیانه آل سعود علیه مردم مظلوم یمن فریاد خواهند زد.</p></div> text/html 2015-07-09T21:55:38+01:00 adinehchoebdeh.ir عباس چویدی پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد http://adinehchoebdeh.ir/post/1 <div align="center"><img src="http://www.imamatjome.com/Bulletin/Images/agha2.jpg" alt="" align="bottom" height="281" hspace="0" border="0" vspace="0" width="315"><br><br><br><a href="http://www.aparat.com/imamjome.choebdeh" target="" title=""><img alt="http://samenblog.com/uploads/p/pnuit/222425.gif" src="http://samenblog.com/uploads/p/pnuit/222425.gif" height="136" width="384"></a><br></div>